Foredrag


Årets foredrag er ved Edny Raknes Reiten, nyvalgt  leder i Molde Quiltelag.

I 2012 fikk Edny årets stipend gjennom Norsk Quilteforbund for å prøve ut bruk at ulike ting i naturen i quiltingen. Det har vært et veldig spennende og utviklende år for henne, og ideene strømmer på. Edny har sydd bilder og quilter der kvister, never, kongler, strå, tang, skjell, stein, fjør m.m. er brukt som effekter. Disse produktene ble satt inn i en setting og presentert i et foredrag på Norsk Quiltetreff i mars. Det går fra inspirasjon, prøvelapper, teknikker og erfaringer, til ferdige produkter. I foredraget her på Vestlandstreffet, vil hun også vise veien videre etter stipendåret, og hun har planer om å lage mye forskjellig der naturelement er involvert.
Ta en titt innom bloggen hennes Edny sine puslerier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar